Tvist med försäkringsbolag – Så här gör du

Christina Sahlberg
Christina Sahlberg
4 minuters läsning
Tvist med försäkringsbolag – Så här gör du

Har du hamnat i en tvist med ditt försäkringsbolag? Här går vi igenom hur du går tillväga om du vill överklaga ett försäkringsbeslut eller få hjälp med ett ärende.

Känner du att du fått ett felaktigt beslut från ditt försäkringsbolag? Om ditt försäkringsbolag vägrar betala ut ersättning som du anser att du har rätt till kan du överklaga försäkringsbeslutet. Här berättar vi mer om hur du går tillväga om du skulle hamna i en tvist med ett försäkringsbolag eller vill få hjälp med ett försäkringsärende.
 

När kan du hamna i en tvist med försäkringsbolag?


Det är tyvärr inte ovanligt med tvister mellan försäkringsbolag och privatpersoner.

Några vanliga anledningar till att en tvist uppstår är följande:

 • Försäkringsbolaget anser att den som tecknat försäkringen har lämnat felaktiga uppgifter när försäkringen tecknades
 • Försäkringsbolaget anser att den som tecknat försäkringen varit oaktsam och själv orsakat skadan
 • Försäkringsbolaget anser att den skada som uppstått inte omfattas av försäkringen
   

Överklaga ett försäkringsbeslut


Anser du att du har fått ett felaktigt försäkringsbeslut kan du överklaga detta. Du har alltid rätt att få ditt försäkringsbeslut skriftligt med en motivation där bolaget anger vilka försäkringsvillkor beslutet grundar sig på.

Det är på ditt ansvar att bevisa att du har rätt till ersättning så läs igenom försäkringsvillkoren igen och se till att du har de bevis som behövs för att uppnå kraven som ställs i försäkringsvillkoren. Sedan kan du överklaga föräskringsbeslutet och begära en omprövning. Detta bör du göra så snart som möjligt eftersom det finns en preskriptionstid på som mest tio år men den kan vara kortare.

Vill du överklaga ett försäkringsbeslutet gör du detta skriftligt via mejl eller brev. Skriv att du “begär omprövning av beslutet” och beskriv varför du tycker de har gjort en felaktig bedömning. Runtom på nätet finns färdiga mallar att använda. De är oftast kostnadsfria men säkerställ att du kan få med det du vill om du använder dessa.
 

Försäkringsbolagets skyldigheter


Försäkringsbolag står under kontroll av Finansinspektionen och har specifika regler de måste följa vid klagomålshantering. Det ska vara hanterbart för dig att överklaga ett försäkringsbeslut på egen hand. Dessutom ska varje försäkringsbolag ha en som är ytterst ansvarig för klagomålshantering och de ska svara på din överklagan inom en skälig tid. Detta är vanligen 14 dagar. Om de avslår din överklagan ska du få ett väl motiverat beslut som är enkelt att förstå.
 

Prövning i nämnd eller domstol - få hjälp med ditt försäkringsärende


Om försäkringsbolaget inte ändrar sitt beslut efter en omprövning kan du gå vidare och begära prövning i en nämnd. Detta är kostnadsfritt och det finns flera nämnder beroende på vad det är för typ av skada.

 • Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som prövar de flesta tvister mellan privatpersoner och försäkringsbolag
 • Personförsäkringsnämnden (PFN) prövar ärenden där man sökt ersättning från en sjuk- eller olycksfallsförsäkring
 • Trafikskadenämnden (TFN) prövar skador som uppkommit i trafiken
 • Ansvarsförsäkringens personskadenämnd (APN) prövar skador som uppkommit samband med vård eller behandling
 • Läkemedelsnämnden prövar skador som uppkommit till följd av behandling av läkemedel
 • Nämnden för rättsskyddsfrågor prövar omfattningen av rättsskyddsförsäkring och ersättning för juridiskt ombud av trafikförsäkring
 • Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd prövar arvodestvister

I värsta fall kan du ta tvisten vidare till domstol. Ha dock i åtanke att detta kan vara kostsamt för privatpersoner och att det är viktigt att du är påläst och säker på din sak om du ska gå vidare i denna process. Kontakta en advokat eller jurist för att se om det finns en chans att du kan vinna tvisten.

Du kan normalt använda dig av rättsskyddet i din hemförsäkring som täcker stora delar av kostnaderna. För att du ska kunna använda dig av rättsskyddet i din hemförsäkring behöver dock kostnaden för din tvist uppnå minst ett halvt prisbasbelopp. Det är även krav på att tvisten prövas i tingsrätten, hovrätten eller högsta domstolen.
 

Hitta en bra försäkring för dig


Vill du se om du kan spara pengar på att jämföra försäkringsbolag och hitta en bra försäkring till ett bra pris? Compricer är Sveriges största jämförelsetjänst inom privatekonomi och vi hjälper dig gärna. Jämför själv direkt online eller ring och prata med våra erfarna försäkringsrådgivare - helt kostnadsfritt!

Börja med att välja typ av försäkring:

Bilförsäkring | Hemförsäkring | Villaförsäkring | Fritidshusförsäkring | Inkomstförsäkring | Barnförsäkring | Hundförsäkring | Båtförsäkring | MC-försäkring | ATV-försäkring | Snöskoterförsäkring

Christina Sahlberg

Om skribenten

Christina Sahlberg, Sparekonom Compricer

Christina Sahlberg är sparekonom på Compricer och expert inom privatekonomi. Hon har en masterexamen i ekonomi från Stockholms universitet och en bachelorexamen i psykologi från Swinburne University. Christina förekommer ofta som expert i media där hon svarar på olika privatekonomiska frågor.

År 2018 blev hon utnämnd till Årets Bankprofil och fyra år senare blev hon nominerad till Årets Sparprofil. Christina är dessutom författare till fyra olika böcker om privatekonomi.

Spartips för dig och din plånbok

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev så får du tips och råd samt information om aktuella ämnen runt din privatekonomi. Varje vecka direkt till din e-post!

Skriv din e-postadress här

Läs vidare

Nästa artikel

Samla lån till låg ränta – Sänk månadskostnaden

2 minuters läsning

Många små lån, krediter och andra skulder gör det nästintill omöjligt att få en bra överblick över sin ekonomi. Låneavierna dimper ner i brevlådan och det kan vara svårt att riktigt veta vad man betalar för sina lån. ...

Föregående artikel
Räkna ut månadskostnad på lån – Så här gör du
2 minuters läsning