Svaret är nej det kan ni inte. Den som ger ut ersättning för arbete i Sverige ska betala arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaravgiften blir lägre från och med januari det år som arbetstagaren ska fylla 66 år. Då ska du bara betala ålderspensionsavgiften, 10,21 procent istället för 31,42 procent.

Arbetsgivaravgifter ska inte betalas på ersättning till en person om ersättningen under året är mindre än 1 000 kr (2 kap. 14 § SAL). Beloppsgränsen gäller oavsett om ersättningen är i kontanter eller i form av skattepliktiga förmåner.