Hej! Jag skulle säga att det är att betrakta som konsumtion. Att bo är förenat med stora kostnader och det är inte alls säkert att du i slutändan gör en vinst, realt, efter avdrag för alla kostnader du haft. Det är lätt att hamna i tanken att det är en investering efter allt man hör om stora vinster som människor gjort på sina bostäder. Men jag skulle säga att en bostad i första hand är en konsumtionsvara som eventuellt över tid kan ha den trevliga sidoeffekten att du kan göra en liten vinst när inköpspriset, ränteutgifter och alla övriga kostnader är avdragna.