Hej, tack för din fråga!

Hur stor garantipensionen blir beror på hur länge du har bott i Sverige, så det är något du måste ta hänsyn till i beräkningen. För att du ska få full garantipension krävs att du har bott 40 år i Sverige från och med det att du fyllde 16 år till och med det år du fyller 64 år. Har du bott i Sverige kortare tid minskar garantipensionen med 1/40-del för varje år. Har du till exempel bott 27 år i Sverige får du alltså garantipension med 27/40-delar. Som mest kan garantipensionen bli 8 779 kronor för ensamstående och 7 853 kronor i månaden för gifta. För att du ska ha rätt till garantipension behöver du bott i Sverige minst tre år.