Utan att veta exakt vad du bor så skulle fastighet 1 och 2 kunna tillhöra två olika elprisområden och därför få olika kostnader för elnätet eller för den delen elhandeln. Elhandelbolagen säljer oftast el i hela Sverige och är inte bundna till ett område. En annan förklaring kan vara att ni har liknande avtal men att de är tecknade vid olika tidpunkter och att ni därför har olika pris.

För att se vilket elområde din elanläggning tillhör så kan du använda Svenska Kraftnäts karta över elområdena i Sverige. Där kan du även ta reda på vem som äger elnätet där du bor.