Hej, tack för din fråga.

AP7 Såfa är en kombination av fonderna AP7 Räntefond och AP7 Aktiefond, och som du säkert känner till är det i den fondportföljen ditt premiepensionssparande hamnar i om du inte gör något eget val. En förklaring till att AP7 Såfa historiskt har presterat relativt bra kan vara att AP7 använder så kallad hävstång i förvaltningen av AP7 aktiefond. Det kan lite förenklat förklaras som att fonden har möjlighet till belåning för att höja avkastningen över tid. Men hävstången kan också innebära att det finns tillfällen när fonden presterar sämre än snittet. En annan förklaring till AP7 Såfa har möjlighet till att generera god avkastning över tid är att fondportföljen är uppbyggd för att passa ett långsiktigt sparande. Förutom att AP7 Såfa har relativt låga avgifter, kan den liknas vid en generationsfond där risknivån anpassas efter din ålder.

Mitt generella råd när du väljer hur din premiepension ska placeras är att jämföra risk, avgifter och värdeutveckling, för att hitta ett alternativ som passar dig och dina preferenser. Säkerställ också att fonden/fonderna du väljer främjar hållbarhet utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter.