Hej, det finns olika kolumner i skattetabellen beroende på om din ersättning är pension eller om du är pensionär som får lön. Kolumn 1 avser löner, arvoden och liknande ersättningar till den som vid årets ingång inte fyllt 65 år om inkomsten ger rätt till jobbskatteavdrag. Kolumn 2 avser pensioner och andra ersättningar till den som vid årets ingång fyllt 65 år, förutsatt att ersättningen inte utgör underlag för allmän pensionsavgift och inte ger rätt till jobbskatteavdrag.

Här är en bra sida på Skatteverket som beskriver hur du läser de olika tabellerna.