Hej! Vinstskatten är 22 procent, så det innebär att du i så fall ska betala
110 000 kr i skatt. Glöm inte att du också kan göra avdrag för en rad utgifter i
samband med försäljning samt vissa renoveringar och underhåll. Använd gärna
Skatteverkets beräkningshjälp för din bostadsförsäljning, den finns på deras
hemsida.