Hej! Vinstskatten är 22 procent, så det innebär att du i så fall ska betala 110 000 kr i skatt. Glöm inte att du också kan göra avdrag för en rad utgifter i samband med försäljning samt vissa renoveringar och underhåll. Använd gärna Skatteverkets beräkningshjälp för din bostadsförsäljning, den finns på deras
hemsida.