Skattesatsen bestäms utifrån vilken kommun du var folkbokförd i 1 november föregående år. Precis som du säger kommer du betala Uppsala - skatten året ut. Dessvärre kommer du inte få en skatteåterbäring följande år eftersom skattesatsen bestäms årsvis.