Hej, tack för din fråga. I dagsläget går det att flytta sparanden i alla individuella pensionsförsäkringar, fond och depåförsäkringar, och i de flesta traditionella försäkringar. Generellt (det finns vissa undantag) gäller också att du behöver en underskrift från arbetsgivaren som tecknade försäkringen åt dig för att kunna genomföra flytten, men dessa regler håller på att ses över.

Regeringen håller just nu på att undersöka möjligheten att ta bort kravet på underskrift från tidigare arbetsgivare vid flytt av tjänstepension.