En gåva betraktas som en så kallad benefik överlåtelse, det vill säga den utlöser ingen beskattning. Däremot kan din hustru behöva betala stämpelskatt om hon övertar lån eller betalar något för gåvan. En försäljning däremot utlöser både stämpelskatt och beskattning. Kontakta en jurist för att få hjälp med vilket alternativ som är mest fördelaktigt för er. /Emma