Att slå sitt jämförelseindex innebär att fonden valt ut vissa placeringar som de tror mer på med utgångspunkten att slå just snitt eller jämförelseindexet. Om man lyckas slå jämförelseindexet har man med andra ord lyckats med sin strategi, vilket kan vara både tur och/eller skicklighet. Att slå index 10 år i rad skulle jag snarare kalla skicklighet.

Ett tips är att kolla upp är vem som förvaltat fonden för att se om det finns någon koppling till just denna/dessa personer. Det kan ju vara så att just denna förvaltare är särskilt skicklig och att jag vill ha mina placeringar där så länge den personen/personerna förvaltar fonden.