Hej!

Om en kris uppstår har Riksbanken har en valutareserv för att snabbt kunna erbjuda bankerna (genom lån) likvida medel i andra valutor. Valutareservens värde är ungefär 460 miljarder.

När du hänvisar till att trycka nya pengar utgår jag ifrån att du menar Riksbankens köp av olika typer av obligationer under pandemin. Syftet med köpen var att hålla det allmänna ränteläget nere för att på så sätt få till en fungerande kreditförsörjning. Ett lägre ränteläge gör att vi konsumerar mer, samtidigt som tillgångspriserna ökar. Det här är helt klart något som har påverkat inflationen, men hur stor del är nästan omöjligt att svara på.