Det är en komplex fråga men det finns ett samband mellan hög inflation och lägre avkastning på börsen. En hög inflation måste bekämpas innan den biter sig fast, vilket normalt görs genom att centralbanken för en åtstramande penningpolitik. I ett sådant läge stiger avkastningen på räntebärande placeringar och gör alternativet till börsen mer lockande än innan. Det i sig flyttar rimligtvis en del kapital från aktiemarknaden till räntemarknaden. I det läge vi nu befinner oss i är det dock viktigt att komma ihåg att realräntan är negativ. Inflationen är betydligt högre än räntenivån på ränteplaceringar.

Bolag brukar vara relativt duktiga på att kompensera sig för stigande inflation via prishöjningar och tids nog när inflationen faller tillbaka så brukar det ge riskvilja till marknaden med nya börsuppgångar som följd. Över tid har börsen historiskt tenderat att ge ett gott inflationsskydd.

I tider med högre inflation brukar ”värdeaktier” med god intjäning, utdelning och lägre värdering (P/E-tal) favoriseras. I tider med lägre inflationstakt brukar ”tillväxtaktier” med högre förväntad tillväxt och vinsten en bit in i framtiden appellera investerarkollektivet mer.