I valrörelsen menade M, KD, L och SD att man vill höja pensionerna. Det finns en rad olika förslag och man är inte överens om allt. Ett förslag som har diskuterats, både bland höger- och vänsterpartier, är att höja inbetalningen till den allmänna pensionen från dagens 17,21 till 18,5 procent genom att omdisponera den s.k. allmänna löneavgiften. Moderaterna har tidigare förkastat denna idé och talar sig varma för lägre skatter istället. I Tidöavtalet framgår det att man är överens om att sänka skatten på arbets- och pensionsinkomster. Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har argumenterat för att inbetalningen till premiepensionen bör öka på bekostnad av inkomstpensionen (eftersom premiepensionen förväntas ge en högre långsiktig avkastning). Och Liberalerna vill återinföra det avdragsgilla privata pensionssparandet med upp till 1000 kr i månaden. Vilka förslag som blir verklighet återstår att se.