Enligt nuvarande skatteregler får man förhöjt jobbskatteavdrag och höjt grundavdrag från det år man fyller 66 år. Skatten sjunker alltså och man får behålla en större del av sin lön. Skatteeffekten är störst för den som har lägre inkomster t.ex. om man som du arbetar tre dagar i veckan. Inkomstskatten är cirka 8 procent upp till cirka 250 000 kr per år från om med det år man fyller 66. Det höjda grundavdraget höjs dock till det år man fyller 67 år från 2023 (om inte den nya regeringen ändrar detta) men denna höjning rör ju inte dig.

När man arbetar högre upp i åren fortsätter man att få inbetalningar till sin allmänna pension (till skillnad från de flesta tjänstepensionsavtal som har en högsta ålder för intjänande). På inkomster upp till cirka 450 000 kr kan man argumentera för att skatten är negativ eftersom pensionsrätten som man erhåller är större än den skatt som man betalar. Samtidigt betalar ju arbetsgivaren 10,21 i arbetsgivaravgift (som skulle kunna uppfattas som en kostnad för arbetstagaren i form av lägre lön) och då är inte skatten negativ. Här finns nog olika uppfattningar.

Du kan räkna på skatten via  Skatteverkets räknesnurra där du skriver in födelseår, kommun och vilken inkomst av tjänst du förväntas få, räknat på helår. Man kan även räkna på skatten för pensionsinkomster (som dras enligt annan skattetabell).