Nej inte riktigt faktiskt. Statistiken visar att de som har lånesummor mellan 0 50 000 kr har fått markant högre ränta än vad styrräntan har höjts, hela 3,6 procentenheter medan de som har privatlån som ligger i intervallet 50 - 300 000 kronor har fått räntehöjningen motsvarande mellan 0,9 -2,1 procentenheter.

Förklaringen kan ligga i att de som tar de mindre lånen kan ha fått sämre ekonomi
och utgör därmed en högre risk för långivarna vilket syns på den högre räntan.