Regeringen kommer behöva gå varsamt och ansvarsfullt framåt. Jag har svårt att tro att man kommer riskera att elda på inflationen i onödan och därigenom via finanspolitiken motarbeta penningpolitiken. Budgetarbetet är i full gång men min bästa gissning är att man i det korta perspektivet är lite mer försiktig, det hade inte varit bra om Riksbanken känner sig nödgade att gå ännu hårdare framåt för att kompensera en mer expansiv finanspolitik.