Det är en mycket bra fråga. Mig veterligen finns inget legalt maxtak för hur hög avgift en fond kan ta ut. Men om man vill ha några fondandelsägare så är det inte så klokt att ta ut hutlösa avgifter. Snittavgiften på aktiefonder har sjunkit de senaste åren och senast jag såg en siffra så låg den på 1,01% för svenskregistrerade aktiefonder. Passivt förvaltade indexfonder bör maximalt kosta 0,40% beroende på index, men det finns en rik flora indexfonder som kostar betydligt mindre än så.

Det är dock klokt att komma ihåg att vissa fonder har prestationsbaserade avgifter. Inte sällan har hedgefonder en lägre fast avgift, exempelvis 0,90%, och därefter 20% på överavkastningen i relation till ett jämförelseindex. En kostnad som inte tas ut när fonden går sämre. Men det är klokt att försöka bilda sig en uppfattning kring om totalkostnaden står i relation till meravkastningen som du som fondandelsägare får.

Förutom förvaltningsavgiften tas det ut kostnader för administration, förvaringsinstitut, legala kostnader, marknadsföring och inte minst handelskostnader, alltså courtage för köp och sälj. Så säkerställ också att du vet vad den totala avgiften för fonden är, inte bara förvaltningsavgiften. Vissa aktörer visar detta men inte alla.