Man ska tänka att rörligt har historiskt varit billigare över tid medan bundet är dyrare men ger förutsägbarhet. Prognoserna säger att styrräntan kommer toppa på strax under 3% i början av 2023. Det kan ge oss bolåneräntor på runt 4-5%. Binder du nu får du betala den högre räntan direkt och under flera år. Har du den rörlig betalar du å ena sidan lite mindre nu, men tar en risk att prognosen är fel och att räntorna fortsätter att stiga. Det skulle kunna innebära att din ränta stiger över den erbjudna bundna räntan som banken har just nu.

Oavsett vilket du väljer kan du tjäna på att jämföra flera aktörer och ränteerbjudanden. Den kan skilja mycket och varje tiondels procent som du kan pruta ned kan innebära flera tusenlappar i besparade kostnader.