Det stämmer att inkomstpensionen gäller utan efterlevandeskydd. Vid dödsfall överförs denna del till de som lever i samma åldersgrupp. I Pensionsmyndighetens orange kuvert kan man själv se hur mycket arvsvinster som man har fått för varje år. För premiepensionen är det möjligt att teckna efterlevandeskydd när man ansöker om utbetalning (men det går inte att välja efterlevandeskydd innan denna tidpunkt). Efterlevandeskyddet gör att premiepensionen blir lägre och man kan inte ångra sitt val. Men om man skiljer sig eller separerar från sin partner anmäler man detta till Pensionsmyndigheten så räknas beloppet för premiepensionen upp.