Vilket avtal som är bäst för dig beror på hur din förbrukning ser ut.

Kan du styra elförbrukningen till tider då spotpriset är lågt kan ett timpris passa dig. Om du inte kan göra dessa anpassningar kan timpriset tvärtemot blir dyrare. Tänk på att inte bara jämföra elleverantör utifrån hur mycket du får betalt för elen du säljer utan också vad de vill ha för elen du köper, eftersom man i vanliga fall köper mer el (särskilt under vinterhalvåret då priserna är högre än vad man säljer).