Ja, och det gäller särskilt för ungdomar och äldre. Vid låga löneinkomster, när man t.ex. sommarjobbar kan det betalas in mer till den allmänna pensionen än vad man betalar i skatt. Och vid löneinkomster från 67:e levnadsåret får man förhöjt grundavdrag, förstärkt jobbskatteavdrag men oförändrad inbetalning till den allmänna pensionen. Pensionsrätten som man erhåller är större än den skatt som man betalar upp till ganska höga inkomster.