Hej! Insättningsgarantin höjdes senast 2021 och fastställdes då till 1 050 000 kr. Det finns ett EU-direktiv som reglerar detta belopp och medlemsländerna som inte redovisar beloppet i EUR ska senast vart femte år kontrollera så att det inte avviker för mycket från de 100 000 EUR som är bestämt. Det finns mig veterligen inga planer på höjningar just nu.