Uttagsreglerna har förändrats över tid för både allmän pension och tjänstepension. Från 2023 kan man tidigast ta ut allmän pension från 63 år (tidigare var det 62 år och för några år sedan var det 61 år). För garantipension och inkomstpensionstillägg, som finansieras från statsbudgeten, gäller 66 år. De avtalade pensionsåldrarna i tjänstepensionsavtalen har också förändrats. I många fall är det fortfarande utbetalning vid 65 år som är förvalet men andra tidpunkter som 66, 70 och 72 år förekommer också. Tidigaste uttag för tjänstepensionen är normalt 55 år men det finns även avtal som har tidigaste uttagsålder om 60, 61 eller 63 års ålder. Kolla upp vilket tjänstepensionsavtal som du omfattas av för att få klarhet i frågan.