Generellt är skatten lägre på lön än på pension vid jämförbar ålder beroende främst på de jobbskatteavdrag som infördes i flera steg från 2007 och framåt. Men det har även införts skattelättnader specifikt för äldre. På arbetsinkomster från det år man fyller 67 år kan man, med både förstärkt jobbskatteavdrag och förhöjt grundavdrag, få en mycket låg skatt om cirka 8 procent på arbetsinkomster upp till drygt 300 000 kr per år. Sammantaget är det förmånligt i ett skattehänseende att arbeta när man är äldre och vänta på att få sin pension utbetalad till det kalenderår man fyller 67 år. På högre inkomster klingar dock effekten av och man blir varse om att vi har progressiv skatt (skatt som tas ut i högre andel ju större inkomsten är). Du kan räkna på din skatt, både arbets- och pensionsinkomster, via Skatteverkets räknesnurra Räkna ut din skatt