De allra flesta fonder är ackumulerande som det så fint heter, vilket innebär att de återinvesterar utdelningen. Du märker det genom att du får fler fondandelar i samma fond. Varje fond ska tillhandahålla ett fondfaktablad lättillgängligt för oss sparare. Däri ser du om fonden ger utdelning eller om utdelningen återinvesteras.