Det är alltid klokt att jämföra olika pensionsbolag som t.ex. villkor, avgifter och hur man placerar pengarna. I traditionella försäkringar (som är vanligast för tjänstepensionen) finns det en inbyggd riskspridning eftersom kapitalet är placerat i aktier, räntebärande placeringar, fastigheter, infrastruktur och andra alternativa tillgångar. Generellt har pensionsbolagen starka finanser och kan agera i händelse av börsturbulens. De högre räntorna kommer förmodligen påverka hur pensionsbolagen väljer att placera pengarna. Inom fondförsäkring har de flesta pensionssparare valt breda aktie- eller blandfonder med god riskspridning även om många har märkt av börsfallet. Lågkonjunkturen kommer nog göra sig påmind för alla. Förmodligen så går vi in en period med lägre avkastning så man gör nog klokt i att skruva ner sina förväntningar på vilken avkastning som man får för sin pension.