Bland ekonomer är det vedertaget att stigande löner leder till ett ökat inflationstryck. Teorin gör gällande att stigande löner ökar hushållens disponibla inkomst och därmed efterfrågan på varor och tjänster. Det i sin tur leder till minskad arbetslöshet och ökad sysselsättning vilket i sin tur ökar efterfrågan än mer. I det här läget kanske bolagen börjar behöva konkurrera om lön för att attrahera de bästa talangerna vilket driver upp priserna allt mer. Då är vi farligt nära den negativa löne- och prisspiral vi såg på 70- och 80-talet när inflationen härjade.

Ur ett bolagsperspektiv som du är inne på så mäts ju bolag på lönsamhet och där är stigande löner en ökad kostnad. Den ökade kostnaden behöver bolaget skjuta vidare ut på sina kunder i form av högre priser, om inte så minskar bolagets lönsamhet och är det börsnoterat dessutom så leder det oundvikligen till lägre värdering om det inte bedöms vara temporärt.

Om företaget däremot väljer att skifta ut en slant pengar till aktieägarna i form av utdelning istället för att lägga på exempelvis ökad marknadsföringsbudget, ja det är inte riktigt inflationsdrivande. Förvisso får aktieägarna ut en slant pengar men det är inte närmelsevis lika inflationsdrivande som ökad lön.

Däremot finns kritik mot detta synsätt där motargumenten brukar vara att sambandet är svagt i verkligheten. Ekonomiska teorier fungerar bäst i vakuum, som man skämtsamt brukar säga. Den som vill fördjupa sig på temat kan spana in rapporten ”Do Higher Wages Cause Inflation?” (Magnus Jonsson och Stefan Palmqvist, 2004) som återfinns på Riksbankens hemsida.