Ja. Det stämmer. Åtminstone när det gäller svenska aktier*.

På ISK betalar du en årlig schablonskatt medan du på en depå/fondkonto istället betalar 30% skatt på vinsten samt en fondskatt på 0,12% årligen på totala beloppet. Det gäller både utdelningar och när du säljer aktier/fonder med vinst. Fonderna betalar inte heller skatt på utdelningen på svenska aktier utan du betalar i stället skatten den dagen du säljer fonderna och gör en vinst.

När vi räknade på detta för några år sedan kom vi fram till att ISK nästan säkert är skattemässigt bättre för fonder eftersom gamla fonder som man har på fondkonto tenderar att vara av det dyrare slaget. När det gäller aktier är det lite svårare. Om de är riktigt gamla skall du nog behålla aktierna och om du inte har för stor latent vinst bör du istället flytta aktierna till ett ISK.

Vi har inte hunnit göra om beräkningarna med den högre ISK-skatten, men det bör nu finnas något fler scenarion där en depå är bättre. Vi vågar dock påstå att det inte är de vanligaste scenarierna. Vi har själva kvar våra pengar på ISK och det är också vårt standardråd till våra läsare.

* När det gäller utländska aktier beror det på hur skatteavtalet mellan länderna ser ut, men räkna inte med att utdelningen är skattefri på ett ISK. Rådet är därför att äga utländska aktier inom en kapitalförsäkring istället. Då kommer banken/försäkringsbolaget kräva tillbaka utdelningsskatten åt dig.