Inflationstakten bör tids nog mojna, om inte annat på grund av baseffekter. Under 2021 var den genomsnittliga inflationstakten 2,41% jämfört med året innan. Från den nivån såg vi en rejäl ökning av inflationen till 7,7% under 2022 där vi dessutom såg en ökning månad för månad från juli och framåt med decembersiffran som landade på 10,2% (KPIF). Det är en mycket hög siffra men på samma sätt som att inflationstakten snabbt kunnat öka från låga nivåer så blir det omvänt tuffare att fortsätta öka från väsentligt högre prisnivåer. Om centralbankerna inte kan fortsätta höja så beror det rimligtvis på att ekonomin snabbt visar tecken på att försämras, det i sig bör inte vara inflationsdrivande. Bankerna drar nu öronen åt sig och blir rimligtvis mer försiktiga i kreditgivningen, energipriserna sjunker, baseffekterna bidrar till att sänka inflationstakten och stigande räntenivå biter sig sakta in i hushållens plånböcker och minskar disponibel inkomst.

Sammantaget bör vi kunna se att inflationen sjunker tillbaka, men risken är att det tar lite längre tid om centralbankerna inte kan höja utan att riskera en systemkris.