Det är viktigt att reda ut och dokumentera om detta ska ses som förskott på arv eller inte. Skrivs inget kommer det ses som ett förskott på arv eftersom man utgår ifrån att föräldrar inte vill göra någon skillnad mellan sina barn. Därför är det alltid bra att upprätta ett gåvobrev.

Det kan också vara klokt att fundera på hur värdet på det som blir förskott på arv står sig i jämförelse med värdet på det som förväntas bli kvar till övriga syskon. Det man gör är att lägga till värdet på sommarstugan till övriga värdet som ska ärvas och det ska delas mellan er syskon. Varje syskon har rätt till minst en 1/6 del = laglotten. Arvslotten är 1/3 var. Om pengarna som blir efter dina föräldrar räcker till att var och en av dina systrar får minst 1/6 av det totala värdet (inklusive sommarstugan när den gavs till dig) så blir inte du återbetalningsskyldig, men skulle det tvärtom, att var och en av dina systrar inte får ut sin laglott kan du bli återbetalningsskyldig.

Exempel;
Sommarstugan är värd 200 000 kronor. När dina föräldrar går bort finns det tillgångar för 400 000 kronor. Tillsammans blir det 600 000 kr, där du fått din del 200 000 kr samt dina systrar får 200 000 kr var.

Skulle de endast ha 100 000 kvar, blir det totala värdet av arvet vara 300 000. I detta fall är varje systers arvslott 100 000 kronor och laglotten, dvs det de minst kan begära 50 000. Du har ju fått 200 000 kronor. Resterande 100 000 kronor får dina systrar dela på. De får precis ut sin laglott.

Skulle det bara finnas 10 000 kronor kvar efter dina föräldrar så är det totala värdet 210 000 kronor. Ni ska egentligen ha 70 000 var i arvslott men minst 35 000 var. Du har fått 200 000 vilket innebär att dina systrar bara får 5 000 var. I detta fall är du skyldig dina systrar 30 000 var, för att de ska kunna få sin laglott.

När det gäller arv är det alltid bra att kontakta en jurist som kan gå igenom påföljderna och alternativen med dina föräldrar.