Bolåneskydd samt inkomst- och livförsäkringar är olika former av försäkringar. De syftar till att trygga din - eller hushållets gemensamma - ekonomi om något tråkigt skulle hända. Det vill säga, de täcker hela eller en del av dina kostnader om du exempelvis blir arbetslös, sjukskriven eller går bort.

Ditt behov av dessa försäkringar beror på hur orolig du är över din ekonomi. Många väljer en eller flera av dessa försäkringar för ökad ekonomisk trygghet. Behovet för just en specifik försäkring beror på vilka andra försäkringar du har sedan tidigare. Försäkringarna har olika egenskaper och därmed olika fördelar, och brister.

Bolåneskyddet täcker dina lånekostnader från ränta och amortering vid ofrivillig arbetslöshet eller sjukskrivning. Försäkringen gör alltså att du har råd att bo kvar om du blir av med jobbet eller sjukskriven. Bolåneskyddet kan också utökas till att även täcka dödsfall. Om det händer går ersättning ut till din partner som du är gift med. På så sätt är bolåneskyddet en slags kombinerad och partiell inkomst- och livförsäkring - med fokus på ditt bolån.

Vill du hellre säkra din inkomst, oavsett bolånekostnader, kan en inkomstförsäkring vara att föredra. Den skyddar specifikt din inkomst vid arbetslöshet, genom att den kompletterar ersättningen från a-kassan över taket som i dagsläget är 33 000 kronor i månaden.

Vill du säkra ditt hushålls ekonomi vid specifikt dödsfall kan en livförsäkring vara fördelaktig eftersom den, i förhållande till bolåneskyddet, inte endast är kopplad till dina bolånekostnader.