Hej!

Det stämmer att du aldrig kan flytta värdepapper mellan kapitalförsäkringar. Skulle du alltså vilja flytta pengar från en kapitalförsäkring till en annan behöver innehaven säljas av. Sedan får du göra en kontant överföring till det nya kontot och därefter köpa värdepappren på nytt. Detta kan innebära en viss marknadsrisk, om det skulle hinna hända saker på marknaden under processen.

Värt att veta är också att en försäljning och kontantflytt inte utlöser någon konventionell vinstskatt i traditionell bemärkelse eftersom kapitalförsäkring schablonbeskattas löpande, men det får ändå en viss skatteeffekt. Alla insättningar till en kapitalförsäkring beskattas nämligen, och det även om de kommer från en annan kapitalförsäkring där de redan har beskattats en gång. Handlar det om aktier som du ska köpa från den nya kapitalförsäkringen tillkommer exempelvis också courtage.

Situationen är densamma om du flyttar från kapitalförsäkring till ISK.

Däremot går det att flytta värdepapper från en vanlig depå till ISK utan att sälja av värdepapper. Men – skattemässigt likställs flytten av värdepapper med en försäljning. Det blir alltså ingen transaktion i traditionell bemärkelse, så du slipper betala courtage och ta en marknadsrisk under tiden, men flytten kommer att ses som en försäljning ur ett skatteperspektiv.