Faktorer som är inflationsdrivande är saker som bland annat ökar efterfrågan bland hushållen så att de har möjlighet att betala ett högre pris för olika produkter och tjänster.

Att banker tjänar pengar är i sig inte inflationsdrivande. Det är också osäkert om bankernas aktieutdelningar - enskilt - har en inverkan på inflationen.

Bankernas utdelningar är förvisso stora summor men svarar samtidigt för en relativt liten andel av genomsnittliga hushålls totala inkomster som de kan konsumera för. En stor del av aktieutdelningarna går in i pensionsfonder, vilket innebär att pengarna inte kommer ut i handeln här och nu. Det är således högst osäkert om bankernas aktieutdelningar påverkar inflationen.