Hej!

Ja, IPS, Individuellt pensionssparande, är alltid flyttbart. Likaså individuell pensionsförsäkring så länge det är en fond- eller depåförsäkring. När det gäller tjänstepension utanför kollektivavtalen är alla fond- och depåförsäkringar numera också flyttbara, oavsett när de är öppnade. Här kostar en flytt bara 650 kronor.

För traditionell livförsäkring är läget annorlunda och där gäller också att flytten fortfarande kostar mer i avgift. För kollektivavtalad tjänstepension kan du flytta pensionen mellan ett visst antal upphandlade alternativ.