Hej! Du har helt rätt: att jobba efter 65 är väldigt lönsamt – mycket mera lönsamt än de flesta känner till. För många blir skatten på arbete så låg som 8 procent. Då kan man faktiskt säga att skatten blir negativ – det sätts in mer till din pension än du betalar i skatt! Att det blir så beror på två saker: Dels att du får ett förhöjt jobbskatteavdrag från det år du fyller 66, dels att du får ett extra grundavdrag från det år du fyller 67. På senare tid har det ändrats en hel del i beskattningen av både lön och pension, och vilka skatteregler som gäller för just dig beror bland annat på vilket år du är född. Både Pensionsmyndigheten och Skatteverket har bra information på sina webbplatser.