Hej,

Med utgångspunkt i hur ränta på ränta fungerar så blir det mer förmånligt om
räntan betalas ut månadsvis i stället för årsvis.

Förklaringen till att det blir mer lönsamt med månatliga utbetalningar är för att
du får ränta även på de pengar som betalas ut månadsvis. Det här resulterar i
att du får ränta på din ränta löpande under året.