Hej!

Utan att rekommendera enskilda fonder, vilket jag inte har möjlighet att göra, så tänkte jag dela med mig av hur man kan resonera och vilka kriterier som är viktiga att titta på när man väljer fond utifrån de risknivåer du nämner.

När det gäller lågriskfonder är den minst komplicerade fondtypen korta räntefonder. De ger inte mycket i avkastningen, men du tar en låg risk när du investerar i dem. Detta eftersom fonderna inte är särskilt räntekänsliga då innehaven i fonden har korta löptider. Gå in på din bank och sortera på räntefonder och välj ”korta” så bör du hitta utbudet. Avgiften måste vara låg – 0,1 till 0,2 procent - eftersom den förväntade avkastningen också är det, men många banker och fondbolag har sänkt avgifterna på sina korta räntefonder de senaste åren.

Det finns hedgefonder som har ambitionen att ge stabil avkastning till låg risk. Hedgefonder kräver dock att du läser på och förstår strategin. Avgiften är ofta hög relativt sett, och du betalar inte sällan en prestationsbaserad avgift på eventuell överavkastning.

När det gäller medelhög risk kan man titta på blandfonder, och här bör man premiera låg avgift. Många blandfonder investerar dels i aktier, dels i företagsobligationer som kan ge lite mer ränta. En ren företagsobligationsfond innebär ett betydligt högre risktagande än en korträntefond exempelvis, men om fonden investerar i obligationer utgivna av stora stabila bolag är risken låg att företaget inte kan betala sitt lån. Sådana obligationer kallas ”investment grade”, och förekommer ofta i fondnamnet. ”High yield” betyder att fonden investerar i högriskobligationer, och risknivån är där att jämföra med börsen.

När det gäller hög risk är aktiefonder förstås det mest självklara alternativet. En bred indexfond som placerar globalt som en grund i det långsiktiga sparandet är ett väldigt effektivt sätt att låta pengarna jobba för dig. Väljer du en smalare fond som investerar i en region, i ett land eller en bransch så ökar risken, men kanske också möjligheten till avkastning om du får rätt i din tro.