Vid beräkning av uppskov av en bostadsrätt tas det hänsyn till flera olika faktorer försäljningsutgifter, förbättringsutgifter,kapitaltillskott, reparationsfond vid försäljning och vid köpet. Detta uppgifter saknas så jag utgår helt enkelt att vinsten var 3 miljoner kronor och att du på grund av att du köpte en billigare lägenhet fick ett uppskov på 1 750 000 kronor och att du betalade in skatten på återstående vinst. Nu vet inte jag med hur mycket förlust du kommer sälja din lägenhet, men om vi använder snittet för hur mycket bostadsrätter i riket har fallit (2,4%) kanske du kan få 2 440 000 kronor för denna (då har jag inte tagit med övriga kostnader som jag specificerade ovan). I så fall gör du en förlust med 60 000 kronor. Den summan dras av från ditt uppskov vilket innebär att ditt uppskovsbelopp nu är 1 690 000 kronor. Köper du åter en dyrare bostad och uppfyller övriga villkor för att få uppskov, har du alltså möjlighet att söka uppskov för det nya beloppet.