Hej!

Räntefonder med låg risk passar dessvärre inte särskilt bra på ISK längre. Om vi tänker oss att nuvarande nivå på statslåneräntan på omkring 2,9 procent står sig till den 30 november i år (statslåneräntan detta datum är den som sedan ligger till grund för beskattningen av ISK nästkommande år) så innebär det att schablonintäkten för 2024 kommer öka till 3,9 procent (statslåneräntan plus en procentenhet). Vi betalar sedan 30 procents skatt på detta, alltså cirka 1,17 procent. Det innebära att tillgångarna på ditt ISK kommer att behöva avkasta minst omkring 4 procent för att den schablonmässiga beskattningen som erbjuds på ISK ska löna sig framför depå. Även om avkastningen på korta räntefonder har stigit något i det högre ränteläget kommer de allra flesta inte upp i en avkastning på 4 procent.

Alternativet är då att eventuellt flytta räntefonden till den vanlig depå, där du istället för att beskatta hela kapitalet med en schablon skattar på 30 procent av vinsten.

Du skriver dock inte vilken typ av räntefond du har. Har du en lång räntefond, som innehåller obligationer med långa löptider, så går de dåligt i ett stigande ränteläge. Att dessa har fallit det senaste året är därför inte konstigt. Men då kan man ha i bakhuvudet att räntetoppen ju är nära. Och om räntorna skulle börja falla – när det nu blir - kommer värdet på de obligationer den långa obligationsfonden äger att stiga, och således även fondens värde.