Det sämsta som kan hända är att din investering helt enkelt blir värdelös. Kryptovalutor är riskfyllda, ett köp har mer karaktären av en chansning än en investering som jag ser det. Det är inte en tillgång så som andra tillgångar, som aktier, räntor eller guld. Blockkedjetekniken är onekligen mycket intressant och det är även kryptomarknaden, men åtminstone jag tycker att det är oerhört svår att veta vad en kryptovaluta ska vara värd. Särskilt när det gäller de mindre kryptovalutorna.

Du kan inte räkna på kryptovalutor på samma sätt som du kan räkna på en aktie. Därtill är kryptomarknaden liten, återigen särskilt när det gäller de mindre kryptovalutorna, vilket gör att enskilda transaktioner ofta orsakar stora rörelser. Marknaden är inte transparent och det finns inget konsumentskydd, vilket man måste vara medveten om. Så även om du kan ha tur och det kan gå bra under en period finns risken att du förlorar en stor del av det du investerar.