Hej! Tyvärr tillhör dina föräldrar en av de riskgrupper som riskerar att få en låg
pension. Det svenska pensionssystemet bygger på livsinkomstprincipen, och en
tumregel är att det brukar krävas 40 års arbete för att få en hygglig pension. Den som kommit till Sverige mitt i livet hinner sällan jobba 40 år, och har man inte med sig några pensionstillgångar från sitt tidigare hemland blir pensionen ofta låg. Två av grundskydden i pensionssystemet, garantipension och äldreförsörjningsstöd, kommer dina föräldrar automatiskt att få del av. Utöver det tycker jag att de ska ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten. Det kan ge ett ganska rejält tillskott om de inte har andra tillgångar att ta av. Att fortsätta arbeta, även om det bara är på deltid eller lite då och då, kan också ge ett bra tillskott i kassan. Särskilt från 67 ås ålder, då är skatten på arbete väldigt låg.