Hej! Inflation är en ekonomisk term som beskriver och mäter ökningen av den allmänna prisnivån på varor och tjänster under en viss tidsperiod. Om inflationen sjunker betyder det att prisökningstakten minskar - inte att priserna blir lägre.

Om vi har sjunkande priser, vilket är motsatsen till inflation, kallas det för deflation.