Hej! Vad jag kan se är LF Sparmål 5050 ett slags generationsfond, eller en blandfond om man så vill. När jag tittar på Spiltan Aktiefond Småland ser jag att det är en smal aktiefond som investerar just i småländska bolag. Det innebär att de två fonderna har väldigt olika placeringsinriktning och inte är riktigt jämförbara med varandra. Du kanske har flera fonder i portföljen, men jag tycker generellt sett att en fond som endast fokuserar på bolag i en mindre region bara ska utgöra en liten del av portföljen. Så om man vill byta ut LF Sparmål 2050 så är det enligt min generella åsikt bättre att lägga en del i en global indexfond, en del i en Europaindexfond, en del i en Sverigefond och så en mindre del i Spiltan Aktiefond Småland.