Motiven varierar till varför vissa anser att styrräntan, och därmed de rörliga bolåneräntorna, inte kommer återgå till tidigare låga nivåer.

Några har argumenterat för att den expansiva penningpolitiken vi hade efter finanskrisen 2009 fram till början av 2022 bidragit till negativa sidoeffekter i form av uppblåsta tillgångspriser på exempelvis fastigheter och överdriven skuldsättning.

Andra har pekat på att den så kallade naturliga räntan, som håller ekonomin är i balans, kommer öka framöver till följd av en i allmänhet högre inflation. Under många år efter finanskrisen var inflationen onormalt låg, vilket erfordrade mycket låga räntor. Men med förväntat högre inflation i framtiden kan också ränteläget vara högre, utan att stävja den ekonomiska tillväxten.

Prognoser om framtiden är just prognoser. I realiteten vet ingen hur höga eller låga räntorna kommer att bli.