Hej Eva! Tyvärr är det svårt att ge dig ett säkert svar eftersom det inom kommun- och regionsektorn till stor del är upp till arbetsgivaren vad som ska gälla. Eftersom jag inte vet på vilka grunder du är tjänstledig blir mitt svar att du behöver tala med din arbetsgivare och höra med dem om de rapporterar in hel- eller deltidslönen.

Generellt kan man säga att ledighet enligt Föräldraledighetslagen och tjänstledighet för att arbeta med fackliga uppdrag brukar vara pensionsgrundande fullt ut. Andra anledningar till tjänstledighet kan ge pensionsavsättningar på heltidslönen, men vad som gäller för just dig måste din arbetsgivare eller ditt fackförbund svara på.