Hej! Börsen gillar enkelt uttryckt låga räntor. När räntorna faller blir det billigare för både hushåll och företag att låna, både konsumtionen och investeringarna ökar, vilket bör gynna företagen. Dessutom gör fallande räntor att räntemarknaden blir allt mindre attraktiv för investerare, som då får lägre avkastning på sina pengar. Aktiemarknaden ökar i attraktivitet.

En viss typ av aktier på marknaden gillar låga räntor lite extra, och det är tillväxtbolag som väntas göra vinst längre fram i tiden. Den framtida vinsten kan med en lägre ränta värderas upp i värderingsmodellerna. Därtill gillar skuldtyngda bolag, som återfinns inom exempelvis fastighetssektorn, av naturliga skäl lägre räntor. Räntorna är ju inte låga än. Men börsen är framåtblickande, och drivs av förväntningar om vad som ska komma att hända längre fram. Därför räcker det med minsta nysning från centralbankerna om lägre räntor längre fram för att börsen ska stiga på den informationen. Det lägre ränteläget tas med andra ord ut i förskott.