Korta svaret är att det beror på vilken ersättning du söker. Du kan endast få ersättning för dina kostnader en gång. Det betyder att om hemförsäkringens reseskydd ersätter dig för förstörda semesterdagar så kan du inte få samma ersättning från en annan försäkringsgivare för samma skada. I praktiken innebär en dubbelförsäkring oftast inte att du får dubbel ersättning, bara att du betalar dubbel avgift. Skulle dock den ena försäkringen inte täcka det totala beloppet för skadan har du rätt att vända dig till din andra försäkring också för att täcka upp skadan. Det skulle kunna vara att det finns ett maxtak för den ersättning du kan få från hemförsäkringen för förstörda semesterdagar på exempelvis 25 000 kronor, men din resa kostade 50 000 kronor.

Denna begränsning gäller dock inte olycksfall, där du kan ha rätt till pengar från flera försäkringsgivare för tex bestående invaliditet.

En kortförsäkring där en reseförsäkring ofta ingår när du betalar din resa med kort är ingen komplett reseförsäkring utan ska ses som ett komplement till hemförsäkringens reseskydd. I en kortförsäkring ingår ofta:

- avbeställningsskydd
- ersättning för bagageförsening
- ersättning om allmänt färdmedel försenas, t ex flyg
- invaliditetsersättning vid mycket svåra olycksfallsskador
- dödsfallsersättning om man dör till följd av olycksfall
- självriskersättningar

Hemförsäkringens reseskydd täcker däremot oväntade händelser om du plötsligt blir sjuk eller råkar ut för en olycka under din resa. Du kan få ersättning för kostnader som sjukvård, akut tandvård eller transport hem till Sverige om olyckan är allvarlig.

I vissa försäkringar kan du få ersättning för förstörda semesterdagar upp till vissa belopp om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka under din semester. För att få ersättning brukar det krävas att du antingen har varit inlagd på sjukhus eller fått skriftlig rekommendation från en oberoende och kvalificerad läkare på din semesterort. Diagnosen måste också framgå i intyget. Om det gäller ett barn under 12 år täcker försäkringen oftast även en vuxen i samma situation.

Har du ett utökat reseskydd ingår oftast möjligheten att få en ersättningsresa om mer än hälften av din resa blir förstörd av akut sjukdom eller olycksfall. Även i detta fall krävs vanligtvis ett läkarintyg. Om du avbryter resan på grund av medicinska skäl under den första halvan kan du också ha rätt till ersättning, förutsatt att det godkänns av din larmcentral.