Fondavgifter kan se olika ut hos olika aktörer av flera anledningar. I det exempel du anger har det sannolikt att göra med att fonden i ditt pensionssparande ingår i ett pensionsavtal, antingen ett individuellt eller mer sannolikt ett kollektivavtalat sådant. Där pressas avgifterna i upphandlingar som sker centralt. Därför är fondavgifterna ofta lägre inom pensionsavtalen och exempelvis också inom premiepensionen.

Det finns också olika typer av fondavgifter, och beroende på vilken banken eller pensionsbolaget väljer att redovisa kan avgifterna till synes därför skilja sig åt.

I den totala avgiften ingår alla fondens kostnader och avgifter, transaktionskostnader och eventuella prestationsbaserade avgifter. Ibland är det den årliga avgiften som redovisas, och här ingår den så kallade förvaltningsavgiften men även de kostnader fonden har för distribution, marknadsföring och så vidare.

Och slutligen är det, allt mer sällan, endast fondens förvaltningsavgift som redovisas. Här ingår fondbolagens avgifter för att förvalta, förvara, administrera och distribuera fonden. Men andra kostnader, så som för marknadsföring och rådgivning, eller eventuell prestationsbaserad avgift ingår inte. Mest rättvisande blir att som sparare titta på den totala avgiften eller den årliga avgiften.